Vill du lära dig Foxtrot, Tango och Vals?

11.02.2017 kl. 08:06
Hör du till dem som länge väntat på att få delta i en DANSKURS?
Veckoslutet 8-9.4 har du möjlighet att lära dig dansa 
Foxtrot, Tango och Vals (långsam och lava) med tävlingsdansarna Stefan och Ulrika Söderholm.

Kursen hålls under två dagar i Valhalla (EVUF): 
På lördag kl.13.00-16.00 och på söndag kl.10.00-13.00. 

Kursen lämpar sig både för nybörjare och längre hunna, och  
det är önskvärt att alla har eget par med. 

Kursavgift 30 €/person.

Anmälningar och förfrågningar:
st.soderholm@gmail.com
Andreas Nygård
Esbo västra ungdomsförening - en medlem av EBUF & NSU