Esbo Västra Ungdomsförening r.f.

Bild: Esbo Västra Ungdomsförening r.f.

Föreningsinfo
Valhallavägen 14, 02780 Esbo
Telefon: 09-810366
E-post: valhalla.evuf( at )gmail.com
www.evuf.nsu.fi
Tillhörighet: Nylands Svenska Ungdomsförbund, EBUF

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Barnverksamhet, Byaverksamhet, Motion & idrott, Ungdomsverksamhet
Inventarier: Dansgolv, Köksutrustning, Lekpark, Scen

Kontaktperson
Åsa Laukonlinna
Telefon: 0408672675
E-post: asa.laukonlinna( at )gmail.com
Esbo västra ungdomsförening - en medlem av EBUF & NSU