Om oss

EVUF är en av Esbos äldsta ungdomsföreningar, grundat 1903, och vi är verksamma i Köklax i västra Esbo. Föreningen vill genom sin verksamhet erbjuda sina medlemmar möjlighet att utöva olika sysselsättningar inom föreningens och EBUFs (Esbobygdens ungdomsförbund rf) verksamhetsområde. Föreningen ordnar tillställningar såväl i egen regi som tillsammans med andra föreningar och organisationer. Vår målsättning är att öka den svenska gemenskapen i Köklax by. Våra takorganisationer är EBUF och NSU, Nylands svenska ungdomsförbund rf.

Vårt föreningshus heter Valhalla och byggdes år 1925. Sedan dess har Valhalla varit i aktivt bruk. Idag består vår egen verksamhet av klubbar och kurser riktade till barn, unga och vuxna. Huset hyrs även ut för olika möten och fester till privatpersoner.

Husets tomt köptes år 1910 och till en början byggdes endast en liten koja samt en idrottsplan och en danslave. Under krigsåren disponerades byggnaden av försvarsmakten och under 1970-talet hyrdes huset ut till ett företag som höll disko i lokalen. I slutet av 70-talet drogs vatten- och avlopp vilket betydde att toaletterna och köket kom på plats. Taket förnyades och fasaden målades inför föreningens 100-årsjubileum 2003. Köket renoverades 2008. Toaletterna renoverades hösten 2011. Vi har nu även en handikapptoalett.

För medlemmar

Medlemsavgiften 5 euro/medlem eller maximum 20 euro/familj betalas på kontot FI69 4055 0010 4220 59. (Även donationer tas emot till samma konto) Kom ihåg att ange namnen på alla familjemedlemmar som vill vara med. Barnen är särskilt viktiga som medlemmar för föreningen. Tack för Ditt medlemskap - det är viktigt för att hålla igång Valhalla!